dec
17
2012

Het misverstand dier

Ik kwam dit volgende bericht met filmpje tegen op de site van de Universiteit Utrecht en vond dat ik dit met jullie moest delen. Onderstaand het stuk en kijk vooral ook het filmpje.

 

Denken aan dierenwelzijn

Het misverstand dier

Dieren hebben mensen altijd gefascineerd, en dat is zeker nu duidelijk merkbaar. Nieuwe wetenschappelijke inzichten over dieren worden gretig opgenomen door het publiek. Er is enorm veel maatschappelijke en politieke aandacht voor dierenwelzijn en dier-ethische kwesties. De discussies kunnen hierbij hoog oplopen, consensus over maatschappelijke opvattingen die verbonden zijn met het gebruik en het houden van dieren zijn ver te zoeken. Daarbij praten de verschillende partijen vaak langs elkaar heen, omdat op de achtergrond hele andere opvattingen spelen over dieren (bv. wat zij kunnen, ervaren en nodig hebben) en over bijvoorbeeld de aard van moraal en de rechtvaardiging van het omgaan met dieren.

De film ‘Het Misverstand Dier’ brengt dit in beeld. De film zet de kijker aan tot nadenken over zijn eigen houding en potentiële morele dilemma’s ten opzichte van dieren in verschillende contexten. De film is gemaakt door hoogleraar Dierenwelzijn Frauke Ohl, faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht en door Manfred van Eijk, Viverra Films. De film is financieel mogelijk gemaakt door het Ministerie van EL&I.

De Universiteit Utrecht is hét kenniscentrum voor dierenwelzijn en mens-dierrelaties. Hier wordt expertise op het gebied van diergeneeskunde en ethiek gebundeld om een open dialoog te voeren waarin alle ter zake doende meningen, waarden en feiten worden meegewogen.

 

Bekijk de film via onderstaande link:

Het Misverstand Dier

 

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.